Praymer ukol sa Visiting Forces Agreement at Subic Rape Case

Ang VFA ay isang kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos na nilagdaan noong ika-10 ng Pebrero, 1998; at niratipika ng Senado ng Pilipinas noong 1999. Binibigyan ng kasunduang ito ng mga espesyal na karapatan at pribilehiyo ang mga Amerikanong sundalo at sibilyang empleyado ng U.S. Department of Defense na nakatalaga o dumadalaw sa Pilipinas.

Download: Praymer ukol sa VFA at Subic Rape Case

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s