Monthly Archives: April 2013

Praymer ukol sa Visiting Forces Agreement at Subic Rape Case

Ang VFA ay isang kasunduan ng Pilipinas at Estados Unidos na nilagdaan noong ika-10 ng Pebrero, 1998; at niratipika ng Senado ng Pilipinas noong 1999. Binibigyan ng kasunduang ito ng mga espesyal na karapatan at pribilehiyo ang mga Amerikanong sundalo at sibilyang empleyado ng U.S. Department of Defense na nakatalaga o dumadalaw sa Pilipinas.

Download: Praymer ukol sa VFA at Subic Rape Case

Kilometer 64: Duguang Lupa

“Magdadalawang buwan na mula nang maganap ang karumaldumal na krimeng ngayo’y tinatawag na Ampatuan Massacre, na ibinunga ng kasakiman sa kapangyarihan ng iilang taong matagal nang naghahari at gusto’y sila na lang sa habang panahon ang maghari sa Maguindanao. Sinundan ang insidente ng pagdedeklara ng state of emergency at, kasunod niyon, batas militar sa Maguindanao. Ito’y upang madakip daw nang madali ang mga Ampatuan at ang mga tagasuporta nila.” -mula sa introduksyon ni Alexander Martin Remollino

Download: Duguang Lupa