“The philosophers have only interpreted the world, in various ways: the point, however, is to change it.” -Karl Marx

aklatangbayan

Sabi nga, pinag-aaralan natin ang lipunan para baguhin ito. Pero marami sa mga aklat at iba pang babasahin ay lubhang napakamahal o kaya’y mahirap hagilapin. Ito ang dahilan kung kaya’t nabuo ang blog na ito. Layunin nitong magbigay-akses sa mga progresibo at kritikal na babasahing maaaring magamit sa pagpapatalas ng ideolohiya at sa pagsusuri sa lipunan.