Tag Archives: tula

Kilometer 64: Duguang Lupa

“Magdadalawang buwan na mula nang maganap ang karumaldumal na krimeng ngayo’y tinatawag na Ampatuan Massacre, na ibinunga ng kasakiman sa kapangyarihan ng iilang taong matagal nang naghahari at gusto’y sila na lang sa habang panahon ang maghari sa Maguindanao. Sinundan ang insidente ng pagdedeklara ng state of emergency at, kasunod niyon, batas militar sa Maguindanao. Ito’y upang madakip daw nang madali ang mga Ampatuan at ang mga tagasuporta nila.” -mula sa introduksyon ni Alexander Martin Remollino

Download: Duguang Lupa

KAMAO: Salin ng mga Tula ni Mao Zedong

“Isang makata ang anak ko!” usal ng tatay ni Mao. Ang hindi niya alam noon, ang anak niyang makata ang siyang magtitimon ng rebolusyon sa Tsina at babago sa kanilang lipunan. Nagtagumpay ang rebolusyong kultural sa gabay ng Marxismo-Leninismo. Ang mga tulang narito ay nasulat ni Mao sa loob ng panahon ng pagsusulong ng rebolusyon patungo sa pagkakamit ng tagumpay.

Download: KAMAO: Salin ng mga Tula ni Mao Zedong

Kabyawan Chapbook VI (Kilometer 64)

kabwayan
“Sa tamis ng bawat iluwal mong butil ng asukal
ay pait ng luha’t pawis ng sakada’t manggagawa
na nilalamon ng kagutuman.
Sa bawat pakikibaka alang-alang sa buhay
ng mga nagbubungkal ng iyong lupa
ay may paghingang pinuputol ng mga punlo
sa ibabaw ng iyong nabubundat na tiyan.”
(sipi ng tulang “Mga Bukas na Liham sa Hacienda Luisita” ni Alexander Martin Remollino)

Download: Kabyawan Chapbook VI (Kilometer 64)

Lover’s Lane (Axel Pinpin)

loverslanepinpin“Kahit ang ngitngit ng mga aktibista sa gobyernong gusto nilang baguhin o palitan o pabagsakin ay sa pagmamahal, sa pag-ibig naguugat. Ang mga makata pa ba ang makalibre sa paksa ng pag-ibig?. Naalala ko si Marne Kilates nang minsan kaming nag-guest sa isang internet TV show para mag-promote ng librong Under The Storm (An Anthology of Contemporary Philippine Poetry). Ika n’ya, humigitkumulang, ‘walang makata na hindi nagsulat tungkol sa pag-ibig.'” (sipi mula sa “Muling Pagbisita sa Lover’s Lane”)

Download: Lover’s Lane ni Axel Pinpin

Ulos Disyembre 2008

“Ang isyung ito ng Ulos ay nagbibigay-pugay sa apatnapung (40) taon ng maningning na pamumuno ng muling-tatag na Partido Komunista ng Pilipinas (PKP) sa rebolusyong Pilipino. Ang ating Partido ay dumanas ng maraming pagsubok at paghihirap, ngunit katulad ng isang matatag na puno, ito ay nakatindig pa rin at masaganang namumunga. Dahil ito ay nakaugat sa masa at sa tamang linya ng Marxismo-Leninismo-Maoismo (MLM).” (Pambungad)

Download: Ulos Disyembre 2008

Ulos Nobyembre 2005

“Sumulong ang rebolusyonaryong sining at panitikan sa nakaraan batay sa naging paglakas ng buong rebolusyonaryong pwersa. Iniluwal ang masagana at makukulay na mga obra sa harap ng pagbilis ng paglawak at paglalim ng baseng masa ng rebolusyon. Ang libulibong masang nag-aktibo at nasaklaw sa mga pakikibaka ang naging bukal ng mga karanasang isinatitik sa mga awitin, tula, sanaysay, dula at iba pang likha ng mga pwersang pangkultura. Sa malawak nilang hanay lumitaw ang maraming mangaawit, makata, artista at iba pang mandirigmang pangkultura.” (Pambungad)

Download: Ulos Nobyembre 2005

Ulos Oktubre 2006

“Sa panahong ito ay may pagsilip ang patnugutan sa pagsisikap ng mga kasamang Hukbo sa integrasyon ng gawaing pangkultura sa kanilang pang-araw araw na rebolusyonaryong gawain. Sa loob ng kampuhang pinagdausan ng pagkalap ng mga obra, nakita namin ito sa nag-uumapaw na mga naipong tula, maikling kwento, komik istrip, drowing at painting; sa paglulunsad ng ‘Sabado ng Wika’ at sa pagpapalabas ng mga bidyo/dokumentaryo ng rebolusyunaryong kilusan at mga pelikula ng rebolusyunaryong karanasan ng Tsina.” (Pambungad)

Download: Ulos Oktubre 2006

Ulos Hunyo 2006

“Nakabigkis sa kasaysayan ng kilusan sa pagpapalaya ng kababaihan ang makulay at mayamang sining at panitikan na pumapaksa sa rebolusyonaryong lakas ng kababaihan. Inilalarawan sa mga tula, kwento, awit, at dibuho hindi lamang ang kaapihan ng kababaihan kundi lalong higit ang kanilang paghahangad na lumaya. Masasalamin sa rebolusyonaryong sining ang kahandaan ng kababaihan para kumilos at mag-armas laban sa imperyalismo, pyudalismo at burukrata kapitalismo. Ang rebolusyonaryong sining at panitikan ay bahagi ng pamumukadkad ng isang kultura ng paglaya sa hanay ng kababaihan, at ng buong sambayanan.” (Pambungad)

Download: Ulos Hunyo 2006