Tag Archives: Rolando Tolentino

Ang Pinag-aagawang Bata sa Panitikang Pambata: Folklore, Media at Diskurso ng Bata (Rolando Tolentino)

“Tinutunghayan ng sanaysay ang panitikang pambata bilang produkto ng gitnang uring branding, konsumerismo at kapitalismo. Ang produksyon ng “wholesome” na kalidad at porma ng panitikang pambata – librong ibinebenta, kalakip ang masining na ilustrasyon, salin sa Ingles o Filipino, at pagkakaroon ng leksyong matututuhan at “how to teach” na segment sa huling bahagi ng libro – ay simptomatiko sa konsumeristang panghihimok tungo sa gawi at pagmamarka ng gitnang uring panuntunan ng buhay. Kung gayon, ang pinag-aagawang “pagkabata” sa panitikang pambata ay hindi hiwalay sa panlipunang kondisyon at turing sa mga bata – bilang receptacle ng kawalang-kapangyarihan at ahensya. Sa isang banda, ang pagkabata ay isang winalay na yugto ng pagkamamamayang nakapaimbalot sa marahas na kondisyon ng paghihikahos at pandarambong. Sa kabilang banda, ang niche market ng panitikang pambata – ang gitnang uri at mga institusyong nagpapalaganap nito – ay sablay sa aktwal na materyal na kondisyon ng pagkabata at pagkamamamayan.” (abstrak)

Download: Ang Pinag-aagawang Bata sa Panitikang Pambata

VAGINAL ECONOMY: Cinema and Globalization in the Post-Marcos Post-Brocka Era (Rolando Tolentino)

“This essay explores the trope of the vaginal economy that is proliferated in the political economy and nature of Philippine migration. The vaginal economy is both receptacle and symptom of Philippine development. It represents the discourse through cinema, and historicizes the primal debate in the Marcos and Brocka contestation for image-building of the nation. Primarily through the sex-oriented (bomba) films and their permutations in the various political life of the contemporary nation, the vaginal economy is historicized even in the after-life of the post-Marcos and post-Brocka era.” (abstract)

Download: VAGINAL ECONOMY: Cinema and Globalization in the Post-Marcos Post-Brocka Era