Tag Archives: popular culture

VAGINAL ECONOMY: Cinema and Globalization in the Post-Marcos Post-Brocka Era (Rolando Tolentino)

“This essay explores the trope of the vaginal economy that is proliferated in the political economy and nature of Philippine migration. The vaginal economy is both receptacle and symptom of Philippine development. It represents the discourse through cinema, and historicizes the primal debate in the Marcos and Brocka contestation for image-building of the nation. Primarily through the sex-oriented (bomba) films and their permutations in the various political life of the contemporary nation, the vaginal economy is historicized even in the after-life of the post-Marcos and post-Brocka era.” (abstract)

Download: VAGINAL ECONOMY: Cinema and Globalization in the Post-Marcos Post-Brocka Era

Chipaparu at Pukitakte: Tulansangang Sekswal, Pangmadlang Midya at ang Industriya ng Kulturang Popular (Michael Andrada)

“Sinisipat sa pag-aaral ang makapal na lubid na nagdurugtong sa mga tulansangan (tula at tugmang nilikha o ginamit ng mga bata sa kanilang paglalaro o paghuhuntahan sa lansangan) at sa mga produkto ng industriya ng kulturang popular na kadalasang inilalako sa pangmadlang midya. Taliwas sa tila pino at sinala nang mga tulang bayan at tulansangan sa maraming teksbuk at antolohiya, ang mga tulansangang ginamit sa pag-aaral ay hango mismo mula sa pakikipanayam sa mga batang impormante sa iba’t ibang lansangan ng Lungsod Maynila at Quezon at iba pang bahagi bansa. Ang mga primaryang teksto ay kakikitaan ng lantad na “kabastusan”— sekswal man o politikal.

Ipinamalas din sa pag-aaral na ito ang transgresyon na pinababalong sa piling tulansangan. Kung kaya sa daloy ng pag-aaral, matingkad ang paghuhulas ng rekomendasyon na malaki ang potensiyal ng mga tulansangan para sa mga transgresibong proyekto.” (abstrak)

Download: Chipaparu at Pukitakte: Tulansangang Sekswal, Pangmadlang Midya at ang Industriya ng Kulturang Popular