Tag Archives: Araling Aktibista

Araling Aktibista

arakcvr
“Ito ang ikalawang edisyon ng araling aktibista. Sa edisyong ito, may ginawang pagsasaayos sa dating balangkas ng mga aralin, at ilang pagdaragdag sa dati. Ang kalipunan ng mga aralin ay dapat pag-aralan ayon sa pagkakasunud-sunod at bilang isang kurso. Gayunman, makakatayo pa rin nang mag-isa ang bawat aralin para sa pagbabalik-aral sa anumang aralin.” (mula sa Paunang Salita)

Download: Araling Aktibista