Mula Tore Patungong Palengke: Neoliberal Education in the Philippines

mulatore-coverAng aklat na ito ay pinamatnugutan nina Bienvenido Lumbera, Ramon Guillermo, at Arnold Alamon.

“Tungkulin ng lahat ng progresibong guro at mag-aaral ang pagpapalaganap ng Makabayan, Siyentipiko at Makamasang Edukasyon sa loob at labas ng mga pormal na institusyong pang-edukasyon. Sa ganitong paraan ay malilinang at maipapalaganap ang isang edukasyon na nagtataguyod ng kapakanan ng bansa, nagpapayaman ng diwang mapagtanong at mapanlikha at umuugat sa buhay at pakikibaka ng nakararami. Isa itong mabisang sandata laban sa rumaragasang neoliberal na opensiba sa edukasyon at may napakahalagang papel sa pagkakamit ng tunay, ganap at malalimang pagbabago.” (mula sa Introduksyon)

Download: Mula Tore Patungong Palengke: Neoliberal Education in the Philippines

Advertisement

1 thought on “Mula Tore Patungong Palengke: Neoliberal Education in the Philippines

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s