Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (Amado Guerrero)

1344945577-200Maikling-Kurso-sa-Lipunan-at-Rebolusyong-Pilipino“Walang grupong panlipunan sa Pilipinas na maihihiwalay sa pagsusuri sa
mga uri. Kapag binibigyan ng Partido ng espesyal na atensyon ang mga
grupong panlipunan tulad ng mga mangingisda, pambansang minorya, setler,
kababaihan at kabataan, hindi ito ginagawa para palabuin o pawalan ng
halaga ang makauring nilalaman kundi para bigyan ng nararapat na atensyon ang partikular na kundisyong taglay o kailangang ng bawat grupong panlipunan.” (mula sa MKLRP)

Download: Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino

1 thought on “Maikling Kurso sa Lipunan at Rebolusyong Pilipino (Amado Guerrero)

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s