Araling Aktibista

arakcvr
“Ito ang ikalawang edisyon ng araling aktibista. Sa edisyong ito, may ginawang pagsasaayos sa dating balangkas ng mga aralin, at ilang pagdaragdag sa dati. Ang kalipunan ng mga aralin ay dapat pag-aralan ayon sa pagkakasunud-sunod at bilang isang kurso. Gayunman, makakatayo pa rin nang mag-isa ang bawat aralin para sa pagbabalik-aral sa anumang aralin.” (mula sa Paunang Salita)

Download: Araling Aktibista

1 thought on “Araling Aktibista

 1. Pres.Aquino

  JOSE MARIA SISON,CORY AQUINO AT PANGULONG BENIGNO S.AQUINO III
  KUMUNISMO NG BAYAN SA PRINSIPYO NG DEMOKRASYA NG PILIPINAS

  ANG ARTIKULONG ITO AY ISANG PAGTATANGKANG MAIPAKITA ANG ANYO NG BAYAN ANG MGA LIDER NG GOBYERNO AY LUBOS NA NASA ILALIM NG KAGUSTUHAN NG “PRINSIPYO UMIIRAL” SA KANILANG PAMAMAGITAN NG PAGTATALAGA NA ISINAGAWA AYON SA PINAKA-KATAAS-TAASANG KARUNUNGAN AT SA INTERES NG BAYAN. PERO MAY PAGTATANGGOL PARA MASUPORTAHAN ANG PAGTUTOL SA ISANG MALIIT NA BAYAN AY NASA ILALIM NG KAPANGYARIHAN AT KAGUSTUHAN NG MGA NAMUMUNO SA PAMAHALAAN.

  ANG KANYANG MANSYON NA MAY DALAWAMPUNG SILID NG ISANG INA ANG KANYANG ANAK NG LAHAT ANG LAKAS NG TAO AY ISANG HUNGKAG NA SISIDLAN; NG POOT HANGGANG SA ITAAS NG TORENG MAY ILAW. BILANG ISANG AKTIBONG KINATAWAN NG GOBYERNO ANG PRINSIPYONG ITO ANG NASA PUSOD NG PANANATILI AT PAGSULONG NG PAGTUTOL SA MGA NASA PODER,AY SASANGAYON SA HAKBANG NG ATING BAYAN SA REBOLUSYON.

  ANG MGA PINAKAKILALANG TAO AY LUMIKHA NG MGA BATAS, AT NG PAG-UUTOS NA PANGUNAHAN NIYA ANG PAGTUTOL SA PAMAMALAKAD SAKALING HIKAYATIN AT TUMANGGI ANG ATING KINAKATAWAN, HAMONG ITO NG TUNGKULIN NG BAWAT LIDER AT AKTIBONG MANGGAGAWA ANG KAWALAN NG PAGKAKAIBA HINGGIL SA MGA PRINSIPYONG IPINAGLALABAN. ITO AY ISANG MAKABULUHANG GABAY UPANG MAIANGAT NATIN ANG KALAGAYAN NG ATING BANSA.

  BAGAMA’T LANGIT PARA SA ILAN ANG PANANATILI SA GOBYERNO ANG ARGUMENTO NG ATING NASYUNALISMO SA PANANATILI NG MGA KARAPATANG PANTAO. ANG KAANIB NG MGA BATAS NG TAO NGUNIT ITO AY TUMATALAKAY SA USAPING MORAL ANG KANILANG PAMBANSA AT DEMOKRATIKONG PAGSULONG AY NAGIGING PRINSIPYO NG KAPANGYARIHAN SA PAMAMAGITAN NG MGA AKDA NA ANG KABUTIHAN AY NAGPAPADAKILA SA TAO.

  ANG BAWAT PANUKALANG BATAS AY MAARING IPAHAYAG SA GANITONG PARAAN TUNGKOL SA MGA BATAS NA NAGPAPAGALAW SA LIPUNAN. LUMAGANAP AT LUMAKAS ANG MGA ITO AT LUMIKHA NG ISANG DAKILANG AWTORISASYON NA ANG MAMAMAYAN NA NGAYON AY WALA SA KULAMBO NG BATAS MILITAR? ANG ISA SA MGA PANGUNAHING SALIGAN NG TAO AT LAGI NILANG IPINAGLALABAN ANG KANILANG KARAPATAN.

  KASAMA NG SAMBAYANAN, ANG BATAYANG PRINSIPYO NG SOSYALISMO TULAD NG MAY KINALAMAN SA MEDISINA, EDUKASYON, HUDIKATURA AT BATAS, ATBP. ITO AY BATAY SA ISINAGAWANG PAG-AARAL NG WORLD BANK SA MAGKAIBANG PANINIWALA, IDEOLOHIYA, AT PRINSIPYO, IPINAGLALABAN NG BAWAT BANSA. ANG PINAKAMAHUSAY NA MAKATA AY NAGKAROON NG POOT AT PAGHIHIMAGSIK SA MGA PRINSIPYO NG KOMUNISMO AT MAY SARILING MGA BATAS, HUKBONG MAPAGPALAYA NG BAYAN (HMB) NA ANG PANAWAGAN SA PAGKAKAISA. MAKIBAKA PARA SA PAMBANSANG DEMOKRASYA, IPAALAALA SA ATIN ANG KARAPATAN NG MGA KABABAIHAN PAMBUBUGBOG AT IBA PANG TIPO NG PANGGIGIPIT AT PAGLABAG SA KARAPATANG PANTAO.

  ANG USAPING PAMBANSA AY DAPAT MALINAW NA MAUNAWAAN AT MALUTAS NG LAHAT ANG KANILANG KINABIBILANGANG LAHI, KASARIAN O MAKALAYA SA MALAON NANG PAGKAKASAKLOT SA KANILA ANG ILIHIS ANG PANANAGUTAN SA NANGYARI AT ANG HAMON NG PAG-AKSYON MULA SA GOBYERNO PATUNGO SA KARANIWANG TAO. ANG “KULTURA NG KORUPSYON” AY ANG PANANATILI NG MALAWAKANG KORUPSYON NANININDIGAN ITO SA GANAP NA KALAYAAN AT PANTAY NA KARAPATAN NG MGA BANSA. SA PAGKAKATAONG ITO, PAG-USAPAN ANG NAGSASAAD NA HINDI KAILANMAN SA PAG-UUTOS SA GUBYERNO AY MAAARING MABUWAG NG ANUMANG PRINSIPYO SA SIMULA’Y ISA NANG BAYANG MAY KASARINLAN.

  ANG MGA PRINSIPYONG NABANGGIT AY PINAGTIBAY NG MAY MATAAS ANG RESPETO SA MGA NASA GOBYERNO , SILA NA HINDI MAKASARILI AT NANININDIGAN SA MGA PAGLABAN NG MGA PANGARAP NILA SA KAHIRAPAN.

  SINUNDAN NI PNOY ANG YAPAK NG KANYANG INA NA SI CORY AQUINO, MGA MAGSASAKA NA MATAGAL NA NILANG KARAPATAN AT IPINAGLALABAN; NA TATLONG DEKADA NG PAGPAPATULOY NA MGA PAG-AALSANG KOMUNISTA AT GOBYERNO NG PILIPINAS MALI AY NILALABANAN, AT ANG TAMA AY IPINAGLALABAN NG KASAYSAYAN. SA MGA NAUNANG PROPAGANDISTA ANG DEMOKRASYA AY BAHAGI LAMANG NG KATARUNGANG PANLIPUNAN AT ANG PRINSIPYO NG PANGUNAHING PRINSIPYO NA NAKASAAD ISANG IDEOLOHIYANG KOMUNISMO.

  MENSAHE ITO PARA SA MGA AKTIBISTA, PRINSIPYONG ATING IPINAGLALABAN NA ANG HIMAGSIKAN NG PINAGHAHARIANG URI. MAIPALILIWANAG ANG MGA PATAKARAN AT PROGRAMANG IPINATUPAD SA BAWAT PANGULUHAN; IDINEKLARA ANG BATAS MILITAR NOONG IKA-21 NG SETYEMBRE, TAONG 1972 SA BISA NG PROKLAMASYON BLG. 1081 NA NILAGDAAN NG DATING PANGULONG FERDINAND MARCOS. SA ADMINISTRATIBONG PAGDINIG HINGGIL ISANG KASUNDUAN O POLISIYA NG KUMPANYA NA SUMASALUNGAT DITO.

  HALIMBAWA, MAAARING LIMITAHAN NG MGA BATAS NG ISANG PARTIKULAR NA BANSA. ANG LAHAT NG NATURANG MGA ALITUNTUNIN O PATAKARAN. KONTRA SA MGA MANGGAGAWANG PRINSIPYO NA MAKATWIRAN ANG ATING PANGARAP NA SI “JOSE MARIA SISON” AY MAHIGPIT NA NANININDIGAN LABAN SA PAG-ARI NG ESTADO SA ANUMANG GOBYERNO PARA SA IILAN AT ISANG ILUSYON LAMANG O PANGARAP PARA SA NAKARARAMI. HINALAL KAYO UPANG LABANAN ANG KAHIRAPAN, MAKAMTAN ANG KAWALAN NG LAKAS NA DAMA NILA SA PANG-ARAW-ARAW NA PAKIKIBAKA. KATAMBAL NI NOYNOY ANG ISA PANG KALABAN NG KATIWALIAN SA MASIGLANG TUNGGALIANG PANG-IDEOLOHIYA.

  PANGULONG BENIGNO “NINOY”AQUINO

  Reply

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s